(EnglishTurkish)

Who we are – Biz kimiz

enpopuler.com

It is structured and published by Enpopuler Media team. Enpopuler Medya is a Gurkan Acka company

Enpopuler Medya ekibi tarafından yapılandırılmış ve yayınlanmaktadır. Enpopuler Medya bir Gurkan Acka kuruluşudur

Media & Content – Medya ve İçerik

All content used on our site (such as Text, Images, 360 virtual tour, videos, news, animations, graphics etc.) is produced by Gürkan Acka and Enpopuler Media team. It cannot be used without permission and / or can not be published on any platform “other than social media”, even by giving reference. All rights reserved

Sitemizde kullanılan tüm içerikler (Yazı, Fotoğraflar, 360 sanal tur, videolar, haberler, animasyonlar, grafikler gibi ve benzeri) Gürkan Acka ve Enpopuler Medya ekibi tarafından üretilmektedir. İzinsiz kullanılamaz ve/veya kaynak göstererek dahi “sosyal medya haricinde” herhangi bir platformda yayınlanamaz . Tüm hakları saklıdır

Cookies

If you visit our pages, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

Sayfalarımızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlıyoruz. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Embedded content from other websites – Diğer sitelerden alınan “gömülü içerik”

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. Videolar, resimler, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır. Bu web siteleri, sizin hakkınızda veri toplayabilir, tanımlama bilgileri kullanabilir, ek üçüncü taraf izleme yapabilir ve bir hesabınız varsa, bu web sitesinde oturum açtıysanız, katıştırılmış içerikle etkileşiminizi izleme dahil olmak üzere, bu katıştırılmış içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

What rights you have over your data – Verileriniz ile ilgili hangi haklara sahipsiniz

If you have an account on this site, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Bu sitede bir hesabınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı talep edebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri silmemizi de talep edebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Where we send your data – Verilerinizi nereye gönderiyoruz

We do not share any data with a 3rd party person or organization.

Hiç bir veriyi 3. taraf kişi veya kuruluşla paylaşmıyoruz